Ký hiệu cent

Copy / Paste

Nhấn để sao chép ▼
¢$¥💰
HTML nghĩa là gì
¢ ¢
¢
U+A2
Dấu Cent
Đây là biểu tượng chính thức cho cent, thường được sử dụng ở nhiều quốc gia để đại diện cho một phần trăm một trăm của đơn vị tiền tệ chính của họ.

Dấu Cent là gì?

Dấu Cent, được ký hiệu bằng ¢, là một biểu tượng được sử dụng để đại diện cho một phần trăm một đơn vị tiền tệ ở nhiều quốc gia. Trong ngữ cảnh của đô la Mỹ và một số đơn vị tiền tệ khác, nó đặc biệt đại diện cho một phần trăm một đô la.

Sử dụng và Ý nghĩa của Dấu Cent

Dấu Cent, ¢, thường xuất hiện trên nhãn giá, đặc biệt là khi giao dịch với giá trị dưới một đô la. Ví dụ, một giá có thể được liệt kê là $0.99 hoặc 99¢. Cả hai cách ghi chỉ có ý nghĩa như nhau, nhưng cách ghi cents nhấn mạnh giá trị dưới một đô la.

 • Định dạng chuẩn cho Cents: 99¢ Định dạng này phổ biến, đặc biệt là ở Hoa Kỳ, với dấu cent đứng sau số tiền.
 • Vị trí của biểu tượng: Chuẩn: 99¢
 • Dấu phân cách thập phân: Không áp dụng cho dấu cent vì nó đại diện cho phần trăm một đô la.
 • Khoảng trắng: Chuẩn: Không có khoảng trống giữa số tiền và biểu tượng (99¢)
 • Mã tiền tệ chính thức: Khi đề cập đến tiền tệ, thường tốt hơn là sử dụng mã tiền tệ như "USD" để rõ ràng. Cents sẽ được biểu diễn ở định dạng thập phân, ví dụ, $0.99 (USD).

Biểu diễn trong các Giao dịch Tài chính

Mặc dù dấu Cent được công nhận rộng rãi, nhưng việc sử dụng nó trong các tài liệu tài chính chính thức hoặc giao dịch có hạn. Thông thường, ta sử dụng cách ghi thập phân. Ví dụ, thay vì viết 99¢, người ta có thể viết $0.99.

Các Quốc gia và Đơn vị Tiền tệ Sử dụng Dấu Cent

Khái niệm chia đơn vị tiền tệ chính thành 100 đơn vị nhỏ hơn phổ biến trong các quốc gia. Mặc dù tên và biểu tượng có thể khác nhau, nhưng cent là một khái niệm phổ quát:

 • Hoạt động: Đô la và Cent
 • Khu vực đồng euro: Euro và Cent
 • Úc: Đô la và Cent
 • Canada: Đô la và Cent

Biểu tượng ¢ không chỉ dành riêng cho Mỹ mà có thể được liên kết với bất kỳ đơn vị tiền tệ nào chia đơn vị chính thành 100 phần.

Cách Gõ Dấu Cent bằng Phím Tắt và Mã Alt

 • Trên Windows: Giữ phím Alt và gõ 0162 trên bàn phím số, sau đó thả phím Alt.
 • Trên Mac: Không có phím tắt trực tiếp, nhưng có thể truy cập thông qua trình xem ký tự.
 • Trên nhiều hệ thống Linux: Nhấn Ctrl + Shift + u, sau đó gõ a2 và nhấn Enter.
 • Đối với mã HTML: Sử dụng thực thể có tên ¢ hoặc thực thể số ¢.

Hình ảnh của biểu tượng

Dấu Cent