Mặt từ chối

Copy / Paste

ಠ_ಠ

Biểu tượng cảm xúc tương tự

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

ಠ_ಠಠ~ಠಠoಠಠxಠಠ.ಠಥ_ಥಠ益ಠ(⚆_⚆)( ͡ಠ ʖ̯ ͡ಠ)(¬_¬)( ಠل͟ಠ)┌∩┐(ಠ_ಠ)┌∩┐¯\_(ツ)_/¯( ͡° ͜ʖ ͡°)

hình ảnh

Mặt từ chối

Liên kết liên quan