🗺️ Bản đồ thế giới

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebản đồ thế giới
GoogleWorld map
TwitterBản đồ thế giới
Unicodebản đồ thế giới
Từ đồng nghĩabản đồ và thế giới
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | bản đồ

Hình ảnh

Bản đồ thế giới biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🗺️ 1F5FA FE0F bản đồ thế giới
🗺 1F5FA (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn