🧭 La bàn

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applela bàn
GoogleN/A
TwitterN/A
Unicodela bàn
Từ đồng nghĩatừ tính, điều hướng và định hướng
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | bản đồ

Hình ảnh

La bàn biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🧭 1F9ED la bàn