🌎 địa cầu thể hiện Châu Mỹ

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appleđịa cầu đang hiển thị Châu Mỹ
GoogleChâu Mỹ trên quả địa cầu
TwitterChâu Mỹ trên quả địa cầu
Unicodeđịa cầu thể hiện Châu Mỹ
Từ đồng nghĩaChâu Mỹ, thế giới, trái đất và địa cầu
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | bản đồ

Hình ảnh

địa cầu thể hiện Châu Mỹ biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🌎 1F30E địa cầu thể hiện Châu Mỹ
🌍1F30Dđịa cầu thể hiện Châu Âu-Châu Phi, Châu Âu-Châu Phi trên quả địa cầu hoặc địa cầu đang hiển thị Châu Âu và Châu Phi
🌏1F30Fđịa cầu thể hiện Châu Á-Châu Úc, Châu Á-Châu Úc trên quả địa cầu hoặc địa cầu đang hiển thị Châu Á và Châu Úc