😜 Mặt lè lưỡi nháy mắt

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applekhuôn mặt nháy mắt với lưỡi lè ra
GoogleMặt lè lưỡi và nháy mắt
TwitterMặt nháy mắt lè lưỡi
Unicodemặt lè lưỡi nháy mắt
Từ đồng nghĩalưỡi, mắt, mặt, nháy mắt và nói đùa
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | mặt và lưỡi
Thẻbiểu tượng cảm xúc cười

Hình ảnh

Mặt lè lưỡi nháy mắt biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
😜 1F61C mặt lè lưỡi nháy mắt