😝 Mặt thè lưỡi mắt nhắm chặt

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applekhuôn mặt lè lưỡi và nheo mắt
GoogleMặt lè lưỡi và đôi mắt nhắm chặt
TwitterMặt liếc mắt lè lưỡi
Unicodemặt thè lưỡi mắt nhắm chặt
Từ đồng nghĩahương vị, kinh khủng, lưỡi, mắt và mặt
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | mặt và lưỡi
Thẻbiểu tượng cảm xúc cười

Hình ảnh

Mặt thè lưỡi mắt nhắm chặt biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
😝 1F61D mặt thè lưỡi mắt nhắm chặt