😛 Mặt lè lưỡi

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applekhuôn mặt lè lưỡi
GoogleMặt lè lưỡi
TwitterMặt lè lưỡi
Unicodemặt lè lưỡi
Từ đồng nghĩalưỡi và mặt
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | mặt và lưỡi
Thẻbiểu tượng cảm xúc cười

Hình ảnh

Mặt lè lưỡi biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
😛 1F61B mặt lè lưỡi