⚧️ Biểu tượng chuyển giới

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebiểu tượng người chuyển giới
GoogleN/A
TwitterBiểu hiện chuyển giới
Unicodebiểu tượng chuyển giới
Từ đồng nghĩachuyển giới, lgbt, người chuyển giới và tự hào
Chuyên mụcBiểu tượng | giới tính
ThẻBiểu tượng cảm xúc LGBT

Hình ảnh

Biểu tượng chuyển giới biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
⚧️ 26A7 FE0F biểu tượng chuyển giới
26A7 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn