♂️ Ký hiệu nam

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

AppleN/A
GoogleN/A
TwitterBiểu tượng nam
Unicodeký hiệu nam
Từ đồng nghĩađàn ông
Chuyên mụcBiểu tượng | giới tính

Hình ảnh

Ký hiệu nam biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
♂️ 2642 FE0F ký hiệu nam
2642 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn