♀️ Ký hiệu nữ

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

AppleN/A
GoogleN/A
TwitterBiểu tượng nữ
Unicodeký hiệu nữ
Từ đồng nghĩaphụ nữ
Chuyên mụcBiểu tượng | giới tính

Hình ảnh

Ký hiệu nữ biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
♀️ 2640 FE0F ký hiệu nữ
2640 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn