💉 ống tiêm

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appleống tiêm
GoogleỐng tiêm
TwitterỐng tiêm
Unicodeống tiêm
Từ đồng nghĩa bị ốm, dược phẩm, dụng cụ, kim, tiêm, vắc-xin, ống tiêm, bác sĩ, bệnh, kim, thuốc và tiêm
Chuyên mụcĐối tượng | Y khoa
Thẻbiểu tượng cảm xúc sợ hãi | biểu tượng cảm xúc bị bệnh

Hình ảnh

ống tiêm biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
💉 1F489 ống tiêm