💊 Viên thuốc

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appleviên thuốc
GoogleViên thuốc
TwitterThuốc
Unicodeviên thuốc
Từ đồng nghĩabác sĩ, bệnh và thuốc
Chuyên mụcĐối tượng | Y khoa
Thẻbiểu tượng cảm xúc bị bệnh

Hình ảnh

Viên thuốc biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
💊 1F48A viên thuốc