🩹 Băng dính

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebăng keo cá nhân
GoogleN/A
TwitterBăng dính
Unicodebăng dính
Từ đồng nghĩabác sĩ, băng cuộn, băng dán y tế, băng keo cá nhân, thuốc và thạch cao
Chuyên mụcĐối tượng | Y khoa
Thẻbiểu tượng cảm xúc bị bệnh

Hình ảnh

Băng dính biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🩹 1FA79 băng dính