🕍 Giáo đường Do thái

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applegiáo đường do thái
GoogleSynagogue
TwitterGiáo đường Do thái
Unicodegiáo đường Do thái
Từ đồng nghĩachùa, do thái, người do thái và tôn giáo
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | Tôn giáo

Hình ảnh

Giáo đường Do thái biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🕍 1F54D giáo đường Do thái