🕋 Kaaba

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

AppleKaaba
GoogleKaaba
TwitterN/A
Unicodekaaba
Từ đồng nghĩahồi giáo, thuộc hồi giáo và tôn giáo
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | Tôn giáo
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu đen

Hình ảnh

Kaaba biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🕋 1F54B kaaba