⛪ Nhà thờ

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applenhà thờ
GoogleNhà thờ
TwitterNhà thờ
Unicodenhà thờ
Từ đồng nghĩacây thánh giá, tôn giáo và Đạo cơ đốc
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | Tôn giáo
Thẻbiểu tượng cảm xúc giáng sinh

Hình ảnh

Nhà thờ biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
26EA nhà thờ
⛪️ 26EA FE0F (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn