🗣️ đầu người đang nói

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebóng đầu người đang nói
GoogleSpeaking head in silhouette
TwitterCái bóng hình đầu đang nói
Unicodeđầu người đang nói
Từ đồng nghĩacái đầu, hình bóng, khuôn mặt, nói và đang nói
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | biểu tượng người
ThẻBiểu tượng

Hình ảnh

đầu người đang nói biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🗣️ 1F5E3 FE0F đầu người đang nói
🗣 1F5E3 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn