👤 Bóng tượng bán thân

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebóng của một người
GoogleHình bóng nửa người
TwitterTượng chân dung cắt bóng
Unicodebóng tượng bán thân
Từ đồng nghĩabóng và tượng bán thân
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | biểu tượng người
ThẻBiểu tượng

Hình ảnh

Bóng tượng bán thân biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
👤 1F464 bóng tượng bán thân