👣 Dấu chân

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appledấu chân
GoogleDấu chân
TwitterDấu chân
Unicodedấu chân
Từ đồng nghĩacác dấu chân, in dấu và quần áo
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | biểu tượng người
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu đen | Biểu tượng

Hình ảnh

Dấu chân biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
👣 1F463 dấu chân