🙊 Khỉ không nói điều xấu

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applekhỉ không nói điều xấu
GoogleKhỉ bịt miệng
TwitterKhỉ bịt miệng
Unicodekhỉ không nói điều xấu
Từ đồng nghĩacấm, khỉ, mặt, nói và điều xấu
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | mặt khỉ
Thẻbiểu tượng cảm xúc khỉ

Hình ảnh

Khỉ không nói điều xấu biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🙊 1F64A khỉ không nói điều xấu