🙉 Khỉ không nghe điều xấu

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applekhỉ không nghe điều xấu
GoogleKhỉ bịt tai
TwitterKhỉ bịt tai
Unicodekhỉ không nghe điều xấu
Từ đồng nghĩacấm, khỉ, mặt, nghe và điều xấu
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | mặt khỉ
Thẻbiểu tượng cảm xúc khỉ

Hình ảnh

Khỉ không nghe điều xấu biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🙉 1F649 khỉ không nghe điều xấu