🙈 Khỉ không nhìn điều xấu

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applekhỉ không nhìn điều xấu
GoogleKhỉ che mắt
TwitterKhỉ bịt mắt
Unicodekhỉ không nhìn điều xấu
Từ đồng nghĩacấm, khỉ, mặt, nhìn và điều xấu
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | mặt khỉ
Thẻbiểu tượng cảm xúc khỉ

Hình ảnh

Khỉ không nhìn điều xấu biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🙈 1F648 khỉ không nhìn điều xấu