🤖 Mặt rô-bốt

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applekhuôn mặt rô-bốt
GoogleRobot face
TwitterMặt người máy
Unicodemặt rô-bốt
Từ đồng nghĩamặt, quỷ và rô-bốt
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | trang phục

Hình ảnh

Mặt rô-bốt biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🤖 1F916 mặt rô-bốt