👺 Yêu tinh

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appleyêu tinh
GoogleYêu tinh Nhật Bản
TwitterYêu tinh trong cổ tích Nhật
Unicodeyêu tinh
Từ đồng nghĩamặt, quái vật, sinh vật, truyện cổ tích và tưởng tượng
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | trang phục
Thẻbiểu tượng cảm xúc văn hóa Nhật Bản | biểu tượng cảm xúc màu đỏ

Hình ảnh

Yêu tinh biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
👺 1F47A yêu tinh