👾 Quái vật ngoài hành tinh

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applequái vật ngoài hành tinh
GoogleQuỷ ngoài hành tinh
TwitterQuái vật ngoài hành tinh
Unicodequái vật ngoài hành tinh
Từ đồng nghĩakhuôn mặt, ngoài trái đất, người ngoài hành tinh, quái vật, sinh vật và đĩa bay
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | trang phục
Thẻbiểu tượng cảm xúc trò chơi

Hình ảnh

Quái vật ngoài hành tinh biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
👾 1F47E quái vật ngoài hành tinh