💁 Người ra hiệu trợ giúp

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applenhân viên quầy thông tin
GoogleNhân viên tiếp tân
TwitterNgười đang giơ tay mời
Unicodengười ra hiệu trợ giúp
Từ đồng nghĩagiúp, mách nước, tay, thông tin và tươi tắn
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | cử chỉ

Hình ảnh

Người ra hiệu trợ giúp biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì Màu da đa dạng
💁 1F481 người ra hiệu trợ giúp 💁🏻 💁🏼 💁🏽 💁🏾 💁🏿
💁‍♀️1F481 200D 2640 FE0Fngười phụ nữ ra hiệu trợ giúp, Nữ đang giơ tay mời hoặc nữ nhân viên quầy thông tin💁🏻‍♀️ 💁🏼‍♀️ 💁🏽‍♀️ 💁🏾‍♀️ 💁🏿‍♀️
💁‍♀1F481 200D 2640 (*)
💁‍♂️1F481 200D 2642 FE0Fngười đàn ông ra hiệu trợ giúp, Người đàn ông đang giơ tay mời hoặc nam nhân viên quầy thông tin💁🏻‍♂️ 💁🏼‍♂️ 💁🏽‍♂️ 💁🏾‍♂️ 💁🏿‍♂️
💁‍♂1F481 200D 2642 (*)