🙋 Người giơ cao tay

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applemột người đang giơ một tay lên
GoogleNgười vui vẻ giơ một tay
TwitterNgười vui vẻ giơ một tay
Unicodengười giơ cao tay
Từ đồng nghĩabàn tay, cử chỉ, giơ lên, hạnh phúc, người vui vẻ giơ cao tay, nâng lên, tay và vui vẻ
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | cử chỉ

Hình ảnh

Người giơ cao tay biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì Màu da đa dạng
🙋 1F64B người giơ cao tay 🙋🏻 🙋🏼 🙋🏽 🙋🏾 🙋🏿
🙋‍♀️1F64B 200D 2640 FE0Fngười phụ nữ giơ cao tay, Người phụ nữ vui vẻ giơ một tay hoặc người phụ nữ đang giơ một tay lên🙋🏻‍♀️ 🙋🏼‍♀️ 🙋🏽‍♀️ 🙋🏾‍♀️ 🙋🏿‍♀️
🙋‍♀1F64B 200D 2640 (*)
🙋‍♂️1F64B 200D 2642 FE0Fngười đàn ông giơ cao tay, Người đàn ông vui vẻ giơ một tay hoặc người đàn ông đang giơ một tay lên🙋🏻‍♂️ 🙋🏼‍♂️ 🙋🏽‍♂️ 🙋🏾‍♂️ 🙋🏿‍♂️
🙋‍♂1F64B 200D 2642 (*)