🤦 Người lấy tay che mặt

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applemột người đang che mặt
GoogleN/A
TwitterNgười úp tay vào mặt
Unicodengười lấy tay che mặt
Từ đồng nghĩabực tức, hoài nghi, lòng bàn tay, mặt và tức giận
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | cử chỉ
Thẻbiểu tượng cảm xúc buồn

Hình ảnh

Người lấy tay che mặt biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì Màu da đa dạng
🤦 1F926 người lấy tay che mặt 🤦🏻 🤦🏼 🤦🏽 🤦🏾 🤦🏿
🤦‍♀️1F926 200D 2640 FE0Fngười phụ nữ lấy tay che mặt, Nữ đang lấy tay che mặt hoặc người phụ nữ đang che mặt🤦🏻‍♀️ 🤦🏼‍♀️ 🤦🏽‍♀️ 🤦🏾‍♀️ 🤦🏿‍♀️
🤦‍♀1F926 200D 2640 (*)
🤦‍♂️1F926 200D 2642 FE0Fngười đàn ông lấy tay che mặt, Nam đang lấy tay che mặt hoặc người đàn ông đang che mặt🤦🏻‍♂️ 🤦🏼‍♂️ 🤦🏽‍♂️ 🤦🏾‍♂️ 🤦🏿‍♂️
🤦‍♂1F926 200D 2642 (*)