🤥 Mặt nói dối

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applekhuôn mặt nói dối
GoogleN/A
TwitterMặt mũi dài
Unicodemặt nói dối
Từ đồng nghĩamặt, nói dối và pinocchio
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | trung lập và hoài nghi

Hình ảnh

Mặt nói dối biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🤥 1F925 mặt nói dối