😶‍🌫️ Mặt trong đám mây

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applekhuôn mặt trong mây
GoogleN/A
TwitterKhuôn mặt trong đám mây
Unicodemặt trong đám mây
Từ đồng nghĩa giấc mơ, không chân thực, không thực tế, lơ đãng, sương mù, đầu lơ mơ, khuôn mặt, mặt trong sương mù, đãng trí và đầu trong đám mây
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | trung lập và hoài nghi
Thẻbiểu tượng cảm xúc buồn

Hình ảnh

Mặt trong đám mây biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
😶‍🌫️ 1F636 200D 1F32B FE0F mặt trong đám mây
😶‍🌫 1F636 200D 1F32B (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn