😶 Mặt không có miệng

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applekhuôn mặt không có miệng
GoogleKhuôn mặt không có miệng
TwitterMặt không miệng
Unicodemặt không có miệng
Từ đồng nghĩamiệng, mặt, yên lặng và ít nói
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | trung lập và hoài nghi

Hình ảnh

Mặt không có miệng biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
😶 1F636 mặt không có miệng