😽 Mặt mèo hôn mắt nhắm

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applemặt mèo đang hôn
GoogleKhuôn mặt mèo đang hôn với mắt nhắm
TwitterMặt mèo đang hôn nhắm mắt
Unicodemặt mèo hôn mắt nhắm
Từ đồng nghĩacon mèo, hôn, khuôn mặt và mắt
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | mặt mèo
Thẻbiểu tượng cảm xúc mèo

Hình ảnh

Mặt mèo hôn mắt nhắm biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
😽 1F63D mặt mèo hôn mắt nhắm