😿 Mặt mèo đang khóc

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applemặt mèo đang khóc
GoogleMặt mèo khóc
TwitterMặt mèo khóc
Unicodemặt mèo đang khóc
Từ đồng nghĩabuồn, khóc, mèo, mặt và nước mắt
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | mặt mèo
Thẻbiểu tượng cảm xúc mèo | biểu tượng cảm xúc khóc

Hình ảnh

Mặt mèo đang khóc biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
😿 1F63F mặt mèo đang khóc