😼 Mặt mèo cười gượng

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applemặt mèo cười tự mãn
GoogleMặt mèo với nụ cười gượng gạo
TwitterMặt mèo cười gian
Unicodemặt mèo cười gượng
Từ đồng nghĩachâm biếm, con mèo, khuôn mặt, mỉa mai và nụ cười
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | mặt mèo
Thẻbiểu tượng cảm xúc mèo | Biểu tượng cảm xúc hạnh phúc

Hình ảnh

Mặt mèo cười gượng biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
😼 1F63C mặt mèo cười gượng