🇱🇰 Cờ Sri Lanka

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecờ Sri Lanka
GoogleN/A
TwitterCờ Sri Lanka
UnicodeN/A
Chuyên mụcCờ | lá cờ Tổ quốc

Hình ảnh

Cờ Sri Lanka biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🇱🇰 1F1F1 1F1F0 Cờ Sri Lanka