🇲🇻 Cờ Maldives

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecờ Maldives
GoogleN/A
TwitterCờ Maldives
UnicodeN/A
Chuyên mụcCờ | lá cờ Tổ quốc

Hình ảnh

Cờ Maldives biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🇲🇻 1F1F2 1F1FB Cờ Maldives