🇳🇵 Cờ Nepal

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecờ Nepal
GoogleN/A
TwitterCờ Nepal
UnicodeN/A
Chuyên mụcCờ | lá cờ Tổ quốc

Hình ảnh

Cờ Nepal biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🇳🇵 1F1F3 1F1F5 Cờ Nepal