🇱🇺 Cờ Luxembourg

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecờ Luxembourg
GoogleN/A
TwitterCờ Luxembourg
UnicodeN/A
Chuyên mụcCờ | lá cờ Tổ quốc

Hình ảnh

Cờ Luxembourg biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🇱🇺 1F1F1 1F1FA Cờ Luxembourg