🇩🇪 Cờ Đức

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecờ Đức
GoogleN/A
TwitterCờ Đức
UnicodeN/A
Chuyên mụcCờ | lá cờ Tổ quốc

Hình ảnh

Cờ Đức biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🇩🇪 1F1E9 1F1EA Cờ Đức