🇦🇹 Cờ Áo

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecờ Áo
GoogleN/A
TwitterCờ Áo
UnicodeN/A
Chuyên mụcCờ | lá cờ Tổ quốc

Hình ảnh

Cờ Áo biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🇦🇹 1F1E6 1F1F9 Cờ Áo