😤 Mặt có mũi đang phì hơi

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applekhuôn mặt với hơi nước từ mũi
GoogleMặt giận dữ
TwitterMặt đắc thắng
Unicodemặt có mũi đang phì hơi
Từ đồng nghĩachiến thắng, hân hoan và mặt
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | mặt tiêu cực
Thẻbiểu tượng cảm xúc tức giận | biểu tượng cảm xúc lửa

Hình ảnh

Mặt có mũi đang phì hơi biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
😤 1F624 mặt có mũi đang phì hơi