👿 Mặt giận giữ có sừng

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applekhuôn mặt tức giận có sừng
GoogleTiểu yêu
TwitterMặt ác quỷ
Unicodemặt giận giữ có sừng
Từ đồng nghĩama quỷ, mặt, mặt giận dữ có sừng, quỷ, tiểu yêu và tưởng tượng
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | mặt tiêu cực
Thẻbiểu tượng cảm xúc tức giận | biểu tượng cảm xúc màu tím

Hình ảnh

Mặt giận giữ có sừng biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
👿 1F47F mặt giận giữ có sừng