😠 Mặt giận giữ

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applekhuôn mặt tức giận
GoogleMặt giận dữ
TwitterMặt tức giận
Unicodemặt giận giữ
Từ đồng nghĩamặt, tức giận và điên
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | mặt tiêu cực
Thẻbiểu tượng cảm xúc tức giận | biểu tượng cảm xúc buồn

Hình ảnh

Mặt giận giữ biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
😠 1F620 mặt giận giữ