Thực tế kích thước của HTC First

  • độ sâu:8.89mm (0.35Inch)
  • chiều cao:125.98mm (4.96Inch)
  • trọng lượng:123.89g (4.37oz)
  • chiều rộng:65.02mm (2.56Inch)
  • màn hình kích thước:4.3Inch (109.22mm)
  • Độ phân giải:720 x 1280
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  HTC First .