Thực tế kích thước của HTC Desire 200

  • độ sâu:11.9mm (0.47Inch)
  • chiều cao:107.7mm (4.24Inch)
  • trọng lượng:100g (3.53oz)
  • chiều rộng:60.8mm (2.39Inch)
  • màn hình kích thước:3.5Inch (88.9mm)
  • Độ phân giải:320 x 480
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  HTC Desire 200 .