Thực tế kích thước của HTC Butterfly S

  • độ sâu:10.6mm (0.42Inch)
  • chiều cao:144.5mm (5.69Inch)
  • trọng lượng:160g (5.64oz)
  • chiều rộng:70.5mm (2.78Inch)
  • màn hình kích thước:5Inch (127mm)
  • Độ phân giải:1080 x 1920
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  HTC Butterfly S .