Thực tế kích thước của HTC Butterfly

  • độ sâu:9.08mm (0.36Inch)
  • chiều cao:143mm (5.63Inch)
  • trọng lượng:140g (4.94oz)
  • chiều rộng:70.5mm (2.78Inch)
  • màn hình kích thước:5Inch (127mm)
  • Độ phân giải:1080 x 1920
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  HTC Butterfly .