Thực tế kích thước của HTC Desire 600

  • độ sâu:9.26mm (0.36Inch)
  • chiều cao:134.8mm (5.31Inch)
  • trọng lượng:130g (4.59oz)
  • chiều rộng:67.0mm (2.64Inch)
  • màn hình kích thước:4.5Inch (114.3mm)
  • Độ phân giải:540 x 960
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  HTC Desire 600 .