Ký hiệu Dịch vụ (Service Mark)

Copy / Paste

Nhấn để sao chép ▼
®©
HTML nghĩa là gì
℠
U+2120
Ký hiệu Dịch vụ
Đại diện cho một dạng ký hiệu dịch vụ chưa đăng ký, chỉ ra một ký hiệu được sử dụng để quảng bá hoặc thương hiệu dịch vụ. Nó cho biết một yêu sách về quyền sở hữu một ký hiệu dành cho dịch vụ, ngay cả khi việc đăng ký ký hiệu dịch vụ chính thức chưa hoàn tất.

Hiểu về Ký hiệu Dịch vụ (Service Mark): ℠

Trong khi thương hiệu liên quan đến hàng hoá, ký hiệu dịch vụ liên quan đến dịch vụ. Ký hiệu Dịch vụ, được định danh là ℠, tương đương với ký hiệu ™ nhưng áp dụng cho dịch vụ chứ không phải hàng hoá.

  • Ký hiệu Dịch vụ (℠): Ký hiệu này được sử dụng cho các ký hiệu dịch vụ chưa đăng ký, chỉ ra một yêu sách về tên, khẩu hiệu hoặc biểu trưng đại diện cho dịch vụ. Giống như ký hiệu ™, nó biểu thị một yêu sách về một ký hiệu cụ thể ngay cả khi việc đăng ký chính thức chưa hoàn tất. Tuy nhiên, nó chỉ áp dụng cho dịch vụ chứ không phải hàng hoá.

Ví dụ, một công ty cung cấp tư vấn tài chính có thể sử dụng ký hiệu ℠ bên cạnh tên thương hiệu của họ, cho biết quyền sở hữu của họ đối với dịch vụ cụ thể đó.

Tầm quan trọng của Ký hiệu Dịch vụ trong Thương hiệu

Trong nền kinh tế ngày nay, dịch vụ chiếm một phần đáng kể trên thị trường. Do đó, bảo vệ danh tính thương hiệu trong lĩnh vực dịch vụ là rất quan trọng. Ký hiệu dịch vụ cung cấp cho các doanh nghiệp một cách để tuyên bố về dịch vụ độc đáo của họ và phân biệt mình so với đối thủ. Điều quan trọng là nhà cung cấp dịch vụ hiểu và sử dụng ký hiệu ℠ một cách chính xác, đảm bảo biểu thị đúng sự khác biệt và đề xuất giá trị của thương hiệu.

Ví dụ thực tế: Các nền tảng phát trực tuyến lớn

Các nền tảng phát trực tuyến phổ biến, như Netflix hoặc Spotify, cung cấp dịch vụ thay vì hàng hoá vật lý. Khi những công ty này ra mắt lần đầu, họ có thể đã sử dụng ký hiệu ℠ kèm theo tên, khẩu hiệu hoặc biểu trưng của họ để chỉ ra quyền sở hữu đối với dịch vụ phát trực tuyến cụ thể đó. Khi họ trở nên nổi tiếng và đăng ký ký hiệu dịch vụ của mình, họ có thể chuyển sang sử dụng ký hiệu ®.

Hậu quả pháp lý của Ký hiệu Dịch vụ

Tương tự như ký hiệu ™, ký hiệu ℠ không cung cấp sự bảo vệ pháp lý đầy đủ như việc đăng ký chính thức. Tuy nhiên, nó cung cấp một yêu sách công khai về quyền sở hữu đối với một biểu trưng dịch vụ cụ thể. Các công ty được khuyến khích đăng ký ký hiệu dịch vụ của họ để có sự bảo vệ pháp lý mạnh mẽ hơn đối với các tranh chấp hoặc vi phạm tiềm ẩn.

Cách sử dụng Ký hiệu Dịch vụ

Ký hiệu ℠ nên được đặt ngay sau tên, biểu trưng hoặc khẩu hiệu mà nó tham chiếu, ưu tiên ở góc trên bên phải. Ví dụ:

TênDịchVụ℠

Cách sử dụng khác bao gồm:

  • Trong quảng cáo số trên các dịch vụ.
  • Trên trang chủ hoặc trang giới thiệu của trang web công ty.
  • Trong tài liệu quảng cáo cho các sự kiện hoặc chiến dịch dựa trên dịch vụ.

Hình ảnh của biểu tượng

Ký hiệu Dịch vụ